El paper de la competència en les comunitats vegetals mediterrànies.

Vilà M (1995) El paper de la competència en les comunitats vegetals mediterrànies. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 63:109-117.

El medi natural de la zona volcànica de la Garrotxa a partir de la informació continguda en el seu pla especial.

Campos M, Pons X (1995) El medi natural de la zona volcànica de la Garrotxa a partir de la informació continguda en el seu pla especial. Scientia Gerundensis 21:39-48.

Los efectos demográficos de la sequía en poblaciones de encina.

Lloret F, Siscart D (1995) Los efectos demográficos de la sequía en poblaciones de encina. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 2:77-81.

Germinación en el laboratorio de varias especies arbustivas mediterráneas: efecto de la temperatura.

Salvador R, Lloret F (1995) Germinación en el laboratorio de varias especies arbustivas mediterráneas: efecto de la temperatura. Orsis 10:25-34.

Atmospheric vs. soil water deficit as leaf conductance regulator in Mediterranean trees: a correlational approach.

Castell C, Terradas J (1995) Atmospheric vs. soil water deficit as leaf conductance regulator in Mediterranean trees: a correlational approach. Orsis 10:43-50.

La fitotoxicitat de l'ozó troposfèric a Catalunya avaluada amb plantes de tabac biosensores.

Peñuelas J, Filella I, Gimeno B (1995) La fitotoxicitat de l'ozó troposfèric a Catalunya avaluada amb plantes de tabac biosensores. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 63:133-140.

Els incendis forestals al litoral mediterrani catalano-valencià en el període 1968-1995.

Piñol J, Terradas J (1995) Els incendis forestals al litoral mediterrani catalano-valencià en el període 1968-1995. Butlletí del Centre d'Estudis Selvatans 4:69-96.

Per què hi ha formigues del Montgrí (Girona) que no es troben a l'illa Meda Gran?

Espadaler X, Suñer D (1995) Per què hi ha formigues del Montgrí (Girona) que no es troben a l'illa Meda Gran? Orsis 10:91-97.

Variabilidad en la respuesta de Pheidole pallidula (Nyl.) como dispersante de semillas de especies del género Euphorbia.

Gómez C, Espadaler X (1995) Variabilidad en la respuesta de Pheidole pallidula (Nyl.) como dispersante de semillas de especies del género Euphorbia. Scientia Gerundensis 21:17-34.

Curva de dispersión de semillas por hormigas en Euphorbia characias L. y Euphorbia nicaeensis All. (Euphorbiaceae).

Gómez C, Espadaler X (1995) Curva de dispersión de semillas por hormigas en Euphorbia characias L. y Euphorbia nicaeensis All. (Euphorbiaceae). Ecologia Mediterranea 20:51-59.