El deute d’extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant?.

Pino J, Guardiola M, Rodà F, Stefanescu C (2011) El deute d’extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant?. L'Atzavara 20: 17-27.

Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000.

Pino J, Rodà F, Basnou C, Guirado M (2008) Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000. Documents d’Anàlisi Geogràfica 51: 59-77.

Primera proposta d’Índex de Valor del Patrimoni Natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l’avaluació ambiental estratègica.

Marull J, Pino J, Carreras J, Ferré A, Cordobilla MJ, Llinás J, Rodà F, Carrillo E, Ninot JM (2005) Primera proposta d’Índex de Valor del Patrimoni Natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l’avaluació ambiental estratègica. Butlletí de la ICHN 72: 115-138.

Association between forest type and forest history near Barcelona (Catalonia) - a GIS approach.

Basnou C, Guirado M, Pino J, Rodà F (2003) Association between forest type and forest history near Barcelona (Catalonia) - a GIS approach. Contributii Botanice 38:135-140.

Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits.

Pino J, Comer KC, Rodà F, Guirado M, Ribas J (2003) Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71:141-153.

Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Llusià J, Ogaya R, Ribas A, Llorens L, Mangiron M, Munné-Bosch S, Bruna P, Prieto P, Asensio D, Sardans J, Serrano L, Oliveira G, Castells E, Rodà F, Lloret F, Terradas J (2003) Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 54:65-84.

Aproximació a la dinàmica successional del combustible en brolles mediterrànies.

Pla E, Rodà F (1999) Aproximació a la dinàmica successional del combustible en brolles mediterrànies. Orsis 14:79-103.

L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació.

Pino J, Rodà F (1999) L’ecologia del paisatge: un nou marc de treball per a la ciència de la conservació. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 67:5-20.

Creixement de rebrots d'alzina en una brolla postincendi en el període entre tres i sis anys després de fertilitzar-los.

Fuente J de la, Sardans J, Rodà F (1997) Creixement de rebrots d'alzina en una brolla postincendi en el període entre tres i sis anys després de fertilitzar-los. Orsis 12:117-126.

Efecte de la diferent disponibilitat d'aigua, nitrogen i fòsfor en la caiguda de virosta en un alzinar de les muntanyes de Prades.

Diego V, Capilla C, Rodà F (1996) Efecte de la diferent disponibilitat d'aigua, nitrogen i fòsfor en la caiguda de virosta en un alzinar de les muntanyes de Prades. Treballs del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 1:287-295.

Pages