Ecologia del foc.

Terradas J (ed) (1996) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, 270 pp.

Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora.

Alcañiz JM, Comellas L, Pujolà M (1996) Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora. Recuperació de terrenys marginals. Junta de Sanejament, Barcelona, 69 pp.