Predació de l'esquirol (Sciurus vulgaris) sobre el pi blanc (Pinus halepensis) a la serra de Collserola.

Andreu J, Llimona F, Espelta JM (2000) Predació de l'esquirol (Sciurus vulgaris) sobre el pi blanc (Pinus halepensis) a la serra de Collserola. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 219-223.

Creixement i regeneració de l'alzina (Quercus ilex L.) en resposta a una aclarida de baixa intensitat.

Obon B, Espelta JM (2000) Creixement i regeneració de l'alzina (Quercus ilex L.) en resposta a una aclarida de baixa intensitat. In Llimona F et al (eds) I Jornades sobre la recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Parc de Collserola, Barcelona, pp. 151-156.