Distribució de les espècies forestals del Parc Natural del Montseny mitjançant teledetecció.

Roijals X, Castells R, Escobar A, Pou A, Burriel JA, Ibàñez J (2002) Distribució de les espècies forestals del Parc Natural del Montseny mitjançant teledetecció. In V Trobada d'Estudiosos del Montseny, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 11-14.