El agua un factor limitante en las medidas de adaptación y mitigación de los efectos de GEI en la agricultura mediterránea.

Savé R, Biel C, de Herralde F, Funes I, Aranda X, Pascual D, Pla E, Milego R, Fonts J (2012) El agua un factor limitante en las medidas de adaptación y mitigación de los efectos de GEI en la agricultura mediterránea.” REMEDIA Workshop, Bilbao, 8 i 9 de  març de 2012. Comunicació oral.

Adaptacions al canvi climàtic en l’ús de l’aigua.

Pla E, Pascual D (2012) Adaptacions al canvi climàtic en l’ús de l’aigua. Lithodora, Novetats Botàniques de la Garrrotxa 2011. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural. Pàg 10.