Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l’anàlisi dels seus canvis.

Serra P, Pons X, Saurí D (2003) Evolució metodològica i instrumental en la detecció de les cobertes i usos del sòl i en l’anàlisi dels seus canvis. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71:21-37.

L'ús de la isotopia del N per determinar l'origen de la contaminació per nitrats en les aigües subterrànies a Osona (Catalunya).

Serrano J, Vitòria L, Soler A, Avila A (2003) L'ús de la isotopia del N per determinar l'origen de la contaminació per nitrats en les aigües subterrànies a Osona (Catalunya). Orsis 18:29-38.

Characterization of vegetation distribution from Întregalde (Alba county) in relation to DEM-derived data.

Basnou C, Pino J. (2003) Characterization of vegetation distribution from Întregalde (Alba county) in relation to DEM-derived data. Contrib. bot., XXXIX: 73-80 .

Association between forest type and forest history near Barcelona (Catalonia) - a GIS approach.

Basnou C, Guirado M, Pino J, Rodà F (2003) Association between forest type and forest history near Barcelona (Catalonia) - a GIS approach. Contributii Botanice 38:135-140.

Escorrentía y granolumetría de sedimentos en suelos tratados con diversoss tipos de lodos de depuradora.

Ojeda G, Alcañiz JN, Ortiz O, Tarrasón D (2003) Escorrentía y granolumetría de sedimentos en suelos tratados con diversoss tipos de lodos de depuradora. Edafología 10: 135-145

Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits.

Pino J, Comer KC, Rodà F, Guirado M, Ribas J (2003) Riquesa d’espècies i interès per a la conservació dels ocells a l’àrea metropolitana de Barcelona: relacions amb la xarxa actual d’espais protegits. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 71:141-153.

Avaluació de treballs de rehabilitació de sòl en àrees afectades per activitats extractives a Catalunya: criteris de qualitat de la restauració.

Alcañiz JM, Ortiz O (2003) Avaluació de treballs de rehabilitació de sòl en àrees afectades per activitats extractives a Catalunya: criteris de qualitat de la restauració. Orsis 18:63-75.

Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Llusià J, Ogaya R, Ribas A, Llorens L, Mangiron M, Munné-Bosch S, Bruna P, Prieto P, Asensio D, Sardans J, Serrano L, Oliveira G, Castells E, Rodà F, Lloret F, Terradas J (2003) Passeig ecofisiològic per l'espai i pel temps: l'estudi de les alteracions produïdes pels canvis climàtics i atmosfèrics en l'estructura i el funcionament de les plantes i dels ecosistemes terrestres. Treballs de la Societat Catalana de Biologia 54:65-84.

Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera, Formicidae).

Espadaler X, Bernal V (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera, Formicidae). Vieraea 31:1-7.

On the geographic distribution of queen polymorphism in Myrmecina graminicola (Hymenoptera: Formicidae).

Buschinger A, Schlick-Steiner BC, Steiner FM, Espadaler X (2003) On the geographic distribution of queen polymorphism in Myrmecina graminicola (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecologische Nachrichten 5:37-41.

Pages