Widespread crown condition decline, food web disruption, and amplified tree mortality with increased climate change-type drought.

Carnicer J, Coll M, Ninyerola M, Pons X, Sánchez G, Peñuelas J (2011) Widespread crown condition decline, food web disruption, and amplified tree mortality with increased climate change-type drought. Proceedings of the National Academy of Sciences 108: 1474-1478. doi: 10.1073/pnas.1010070108.

Llebot E. (ed). Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Diaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2011) Llebot E. (ed). Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 373-407.