Impacts of global change on Mediterranean forests and their services

Peñuelas, J., Sardans, J., Filella, I., Estiarte, M., Llusià, J., Ogaya, R., Carnicer, J., Bartrons, M., Rivas-Ubach, A., Grau, O., Peguero, G., Margalef, O., Pla-Rabés, S., Stefanescu, C., Asensio, D., Preece, C., Liu, L., Verger, A., Barbeta, A., Achotegui-Castells, A., Gargallo-Garriga, A., Sperlich, D., Farré-Armengol, G., Fernández-Martínez, M., Liu, D., Zhang, C., Urbina, I., Camino-Serrano, M., Vives-Ingla, M., Stocker, B.D., Balzarolo, M., Guerrieri, R., Peaucelle, M., Marañón-Jiménez, S., Bórnez-Mejías, K., Mu, Z., Descals, A., Castellanos, A., Terradas, J. (2017) Impacts of global change on Mediterranean forests and their services. Forests. 8: 0-0.
Link
Doi: 10.3390/f8120463

Abstract:

Assessment of the impacts of climate change on Mediterranean terrestrial ecosystems based on data from field experiments and long-term monitored field gradients in Catalonia

Peñuelas, J., Sardans, J., Filella, I., Estiarte, M., Llusià, J., Ogaya, R., Carnicer, J., Bartrons, M., Rivas-Ubach, A., Grau, O., Peguero, G., Margalef, O., Pla-Rabés, S., Stefanescu, C., Asensio, D., Preece, C., Liu, L., Verger, A., Rico, L., Barbeta, A., Achotegui-Castells, A., Gargallo-Garriga, A., Sperlich, D., Farré-Armengol, G., Fernández-Martínez, M., Liu, D., Zhang, C., Urbina, I., Camino, M., Vives, M., Nadal-Sala, D., Sabaté, S., Gracia, C., Terradas, J. (2016) Assessment of the impacts of climate change on Mediterranean terrestrial ecosystems based on data from field experiments and long-term monitored field gradients in Catalonia. Environmental and Experimental Botany. : 0-0.
Link
Doi: 10.1016/j.envexpbot.2017.05.012

Abstract:

Llebot E. (ed). Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Diaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2011) Llebot E. (ed). Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 373-407.

Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2010) Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. pp. 373-407.

Constatacions biològiques del canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusiè J, Sardans J, Jump A, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Blanch JS, Owen S, Curiel J, Carnicer J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, TerradasJ (2009) Constatacions biològiques del canvi climàtic a Catalunya. A “Aigua i canvi climàtic: Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya” Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Agencia Catalana de l’Aigua, www.gencat.cat/aca .

Climate change and phenology, adaptation, migration and extinction in plant species.In Climate Change and Systematics,

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, LLusià J, Sardans J, Jump A, Garbulsky M, Coll M, Diaz de Quijano M, Seco R, Salvador Blanch J, Owen S, Curiel J, Carnicer J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2008) Climate change and phenology, adaptation, migration and extinction in plant species.In Climate Change and Systematics, Trinity College Dublin pp. 16.