Robust, ground-observed plant phenological metrics for applications in climate impact analyses at the landscape level.

Rutishauser T, Peñuelas J, Filella I, Röthlisberger (2009) Robust, ground-observed plant phenological metrics for applications in climate impact analyses at the landscape level. Geophys. Res. Abstr. 11, EGU2009-3168.

Constatacions biològiques del canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusiè J, Sardans J, Jump A, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Blanch JS, Owen S, Curiel J, Carnicer J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, TerradasJ (2009) Constatacions biològiques del canvi climàtic a Catalunya. A “Aigua i canvi climàtic: Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya” Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Agencia Catalana de l’Aigua, www.gencat.cat/aca .