Mapa ecològic de Barcelona.

Mapa ecològic de Barcelona.

Terradas J, Burriel JA (2001) Mapa ecològic de Barcelona. In Castells E, Terradas J (eds) Aula d'Ecologia. Cicles de conferències 1999 i 2000. Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 145-148.

Type: 
Other publications
Year: 
2 001