Els incendis forestals a Catalunya de principi del segle XX a partir de fons periodístiques.

Els incendis forestals a Catalunya de principi del segle XX a partir de fons periodístiques.

Lloret F, Bendinelli I. (2006) Els incendis forestals a Catalunya de principi del segle XX a partir de fons periodístiques. Orsis 21: 83-91

Type: 
Non SCI Publication
Year: 
2 006