TÈCNIC/A EN PROCESSOS PARTICIPATIUS I DINAMITZACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL CIENTÍFIC

Offer period: 
20 Jun 2018 to 29 Jun 2018
Offer ID: 18-017-04679Resolved

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a especialitzat en processos participatius i dinamització d’una taula de treball d’actors científics, en el marc d’un encàrrec de la Diputació de Barcelona per a l’avaluació de la vulnerabilitat d’espais naturals al canvi climàtic, en concret el Parc Natural-Reserva de la Biosfera del Montseny. La persona contractada participarà de manera activa en el disseny d’un procés participatiu, orientat a que diferents actors científics rellevants de les zones d’estudi puguin analitzar, discutir i consensuar els principals reptes de coneixement necessaris per iniciar processos d’adaptació als impactes del canvi climàtic, especialment en l’àmbit de l’aigua. Treballarà en contacte amb els diferents actors científics rellevants de les zones d’estudi i amb les diferents administracions implicades. La contractació es preveu que comenci a principis del mes de juliol de 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 4 mesos de contracte).

TASQUES A REALITZAR

 1. Recopilació d’informació prèvia sobre la realitat biofísica i socioambiental de les zones d’estudi.
 2. Disseny d’un mapa d’actors.
 3. Dinamització de la taula d’actors científics.
 4. Redacció d’informes sobre el projecte.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Titulació superior, amb experiència en treball multidisciplinari.
 2. Formació o experiència en temes d’adaptació al canvi climàtic.
 3. Formació o experiència en temes de gestió sostenible de l’aigua.
 4. Experiència en processos participatius i en treball amb actors científics.
 5. Capacitats i coneixements en tècniques de dinamització de grups.
 6. Domini del català i castellà, tant escrits com parlats.
 7. Possibilitat de viatjar freqüentment a nivell local.
 8. Carnet de conduir B1.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència prèvia en dinamització de taules de treball en l’àmbit ambiental.
 2. Doctorat científic, per poder coordinar amb més solvència taules de treball en aquest àmbit.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip de Recerca del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 29 de juny de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: