TÈCNIC/A DE CAMP I LABORATORI EXPERT/A EN FORMIGUES

Offer period: 
18 Apr 2018 to 25 Apr 2018
Offer ID: 18-010-30991Resolved

El CREAF precisa incorporar molt urgentment un/a tècnic/a de camp i laboratori, per a un projecte d'estudi dels efectes del foc, a mig i llarg termini, sobre la diversitat de formigues. El projecte és a càrrec de l’ajut amb referència RYC-2015-18448, concedit per l'Agència Estatal d'Investigació, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i cofinançat pel Fons Social Europeu. El contracte és per a dos mesos (maig i juny del 2018).

TASQUES A REALITZAR

 1. Mostreig de comunitats de formigues amb trampes de caiguda.
 2. Mostreig de la dieta, activitat i èxit de farratjar.
 3. Mostreig dels recursos alimentaris disponibles.
 4. Separació i processament de les mostres de formigues.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Llicenciatura, grau o equivalent en Biologia o Ciències Ambientals.
 2. Experiència i disponibilitat plena per a treball de camp i laboratori.
 3. Expertesa en la biologia, ecologia i comportament de formigues.
 4. Coneixements de català.
 5. Permís de conduir B.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència en treballs d'investigació en ecologia i comportament de formigues.
 2. Coneixements de taxonomia de plantes i artròpodes.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 25 d’abril de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: