TÈCNIC/A EN PROCESSOS PARTICIPATIUS I DINAMITZADOR DE LA TAULA DE TREBALL DEL DELTA DE LA TORDERA

Offer period: 
13 Sep 2017 to 22 Sep 2017
Offer ID: 17-023-04660Resolved

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a en processos participatius i dinamitzador d’una taula de treball d’actors del delta de la Tordera, en el marc d’un nou projecte finançat per la Fundación Biodiversidad (“Implicant la societat en l’adaptació al canvi climàtic al Delta de la Tordera”). El/la tècnic/a participarà de manera activa en el disseny d’un procés participatiu, orientat a que diferents actors rellevants del delta de la Tordera puguin analitzar i discutir els principals reptes del territori, per adaptar-se als impactes del canvi climàtic i, alhora, traçar estratègies per a la seva consecució. Treballarà en contacte amb els diferents actors rellevants del territori i amb els/les diferents investigadors/es del projecte. La contractació es preveu que comenci a principis del mes d’octubre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 9 mesos de contracte). El lloc de treball principal serà al CREAF, amb un important component de visites de camp al delta de la Tordera.

TASQUES A REALITZAR

 1. Recopilació d’informació prèvia sobre la realitat socioambiental i els conflictes presents al delta de la Tordera.
 2. Disseny d’un mapa d’actors.
 3. Dinamització de la taula d’actors clau del delta de la Tordera.
 4. Disseny d’accions de divulgació.
 5. Disseny i execució d’accions de formació i capacitació a les persones participants de la taula de treball i la societat local.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Titulació superior, amb experiència en treball multidisciplinari.
 2. Formació o experiència en temes d’adaptació al canvi climàtic.
 3. Formació o experiència en temes de gestió sostenible de l’aigua.
 4. Experiència en processos participatius i en treball amb actors locals.
 5. Capacitats i coneixements en tècniques de dinamització de grups.
 6. Domini del català i castellà, tant escrits com parlats.
 7. Possibilitat de viatjar freqüentment a nivell local.
 8. Carnet de conduir B1.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència prèvia en processos participatius en l’àmbit ambiental.
 2. Domini de l’anglès, tant escrit com parlat.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Investigador Principal del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 22 de setembre de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta. No s’acceptaran sol·licituds per altres vies.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: