TÈCNIC/A AJUDANT EN GESTIÓ DE POBLACIONS D’ABELLES SOLITÀRIES I POL·LINITZACIÓ DE FRUITERS

Offer period: 
29 Aug 2017 to 8 Sep 2017
Offer ID: 17-022-25647Resolved

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de camp, per a un projecte sobre pol·linització de fruiters amb abelles del gènere Osmia. La durada del contracte serà de mitjans de setembre del 2017 a final de juny del 2018.

TASQUES A REALITZAR

 1. Anàlisi de nius d’Osmia. Quantificació de poblacions i eliminació de paràsits.
 2. Selecció de camps adequats per als assajos.
 3. Instal·lació de materials de nidificació i alliberament de poblacions.
 4. Seguiment de la nidificació i quantificació dels nivells de pol·linització.
 5. Recollida dels materials de nidificació.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Llicenciatura, Grau o equivalent en Biologia, Ciències Ambientals o Enginyeria Agrícola.
 2. Expertesa sobre la biologia i la gestió de poblacions d’abelles solitàries.
 3. Coneixements de GIS.
 4. Disponibilitat per treballar a la zona fructícola de Lleida durant el període del contracte.
 5. Domini d’anglès escrit i parlat.
 6. Coneixements de català.
 7. Permís de conduir B.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Coneixements en producció de fruiters.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Investigador Principal del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum i una carta de presentació (màxim 500 paraules) al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 8 de setembre de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta. No s’acceptaran sol·licituds per altres vies.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: