INVESTIGADOR/A ESPECIALISTA EN MÈTODES FILOGENÈTICS COMPARATIUS

Offer period: 
20 Jul 2017 to 28 Jul 2017
Offer ID: 17-020-80999Resolved

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a per a un projecte de col•laboració amb la McGill University (Canadà) sobre l’evolució de la mida del cervell del ocells. El contracte s'iniciarà a principis de setembre del 2017, i es prolongarà durant un any.

TASQUES A REALITZAR
 1. Recopilació i neteja de grans bases de dades sobre mida del cervell i innovació comportamental en ocells.
 2. Modelització del procés d’evolució de la capacitat d’innovació i estructura del cervell a través d'anàlisis filogenètics comparatius (PGLS, Models OU, Models phylogenetics Bayesians).
 3. Participació supervisada en la redacció dels articles científics resultants.
REQUISITS NECESSARIS
 1. Llicenciat/da o graduat/da en Biologia.
 2. Màster o coneixements equivalents en el camp de l’ecologia i/o evolució.
 3. Coneixement avançat de processament i anàlisi estadística de dades en R.
 4. Coneixement avançat de mètodes d'anàlisis filogenètics comparatius.
 5. Coneixement avançat en estadística bayesiana.
CONDICIONS VALORABLES
 1. Experiència investigadora en temàtiques relacionades amb el projecte.
 2. Nivell alt d'anglès parlat i escrit.
 3. Participació en projectes competitius nacionals o internacionals en l’àmbit de la biologia evolutiva.
PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Investigador Principal del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum i una carta de presentació (màxim 500 paraules) al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 28 de juliol de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta. No s’acceptaran sol•licituds per altres vies.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: