TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER A UN PROJECTE DE CIÈNCIA CIUTADANA

Offer period: 
17 Jul 2017 to 28 Jul 2017
Offer ID: 17-019-00954Resolved

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a, amb perfil de biòleg/biòloga especialista en comunicació científica, per treballar en un projecte de ciència ciutadana. S’ofereix un contracte de pràctiques, que s'iniciarà a principis de setembre del 2017 i es prolongarà durant un any.

TASQUES A REALITZAR

 1. Gestió de xarxes socials de projectes de ciència ciutadana.
 2. Suport en redacció de notícies i comunicats de premsa.
 3. Gestió de blogs i webs corporatives i de projectes concrets.
 4. Elaboració de material audiovisual (vídeos, gifs animats, etc.).
 5. Elaboració i maquetació de material imprès.
 6. Seguiment d’indicadors de comunicació.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Llicenciatura o grau en biologia ambiental.
 2. Màster o estudis equivalents en comunicació científica.
 3. Alta capacitat demostrable d’identificació d’espècies animals i vegetals.
 4. Experiència en filmació i edició de vídeos de caire científic.
 5. Experiència en la comunicació de projectes de ciència ciutadana.
 6. Experiència en la gestió de comptes a xarxes socials.
 7. Experiència en l’ús de Wordpress i coneixement de l’entorn Drupal.
 8. Català i castellà parlats i escrits correctament.
 9. Llicència de conduir B.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Alta capacitat de treball en equip.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de la Responsable de Comunicació del CREAF, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum i una carta de motivació (màxim 500 paraules) al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 28 de juliol de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de l'oferta. No s’acceptaran sol·licituds per altres vies.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: