TÈCNIC/A DE SUPORT (PROJECTES WILD + GRUP D’ESTUDI POL·LINITZADORS)

Offer period: 
18 Sep 2020 to 28 Sep 2020
Offer ID: 20-031-19678Resolved

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport de laboratori i camp, per treballar simultàniament als projectes WILD i GRUP D’ESTUDI POL·LINITZADORS, analitzant nius d’abelles solitàries, i quantificant les poblacions d’Òsmia obtingudes en operacions de pol·linització en camps de fruiters. El contracte serà a temps complet, i s’iniciarà a principis d’octubre de 2020, amb una durada prevista de quatre mesos.

TASQUES A REALITZAR
− Quantificació de les poblacions d’Òsmia recuperades als camps de cultiu.
− Anàlisi dels resultats de reproducció.
− Anàlisi de nius d’altres abelles solitàries.
− Identificació d’abelles i vespes solitàries i els seus parasitòids.

REQUISITS NECESSARIS
− Llicenciatura, grau o equivalent en Biologia, Biologia Ambiental, Ciències Ambientals o Enginyeria Agrícola.
− Coneixements amplis sobre la biologia d’abelles i vespes solitàries.
− Experiència àmplia en la gestió de poblacions d’Òsmia.
− Experiència demostrable en treball de laboratori.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ

El procés de selecció és a càrrec de l’equip dels projectes de recerca, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Personal del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 28 de setembre de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: