INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PEL PROJECTE ELEMENTAL-SHIFT

Offer period: 
30 Jul 2020 to 10 Aug 2020
Offer ID: 20-027-03733Resolved

El CREAF precisa incorporar un investigador o una investigadora per al projecte ELEMENTAL-SHIFT (Impactes dels canvis globals antropogènics en les reserves i fluxos de bioelements sobre els ecosistemes i els humans), ref. PID2019-110521GB-I00, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. El contracte serà a jornada completa (37,5h/setmanals), i s'espera que comenci l'1 de setembre de 2020, amb durada fins a fi de les tasques en el projecte indicat.

TASQUES A REALITZAR
- Realitzar mesures ecofisiològiques (mesures fotosintètiques i de relacions hídriques) en estacions situades en entorns naturals amb gradients de fertilitat i en experiments de camp simuladors de fertilització amb diferents nutrients.
- Manteniment d’aquestes estacions experimentals i mostrejos estacionals.
- Establir els efectes interactius entre fertilitat i condicions climàtiques sobre l’activitat ecofisiològica, demogràfica i ecosistèmica de la vegetació estudiada.
- Predir, el màxim possible, els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes estudiats, tant a nivell ecofisiològic, a nivell demogràfic, com a nivell del funcionament global de tot l’ecosistema.
- Elaboració de publicacions i informes, així com el material de difusió del projecte. L’investigador serà l’encarregat de estudiar els impactes dels canvi climàtic i de l’eutrofització sobre les reserves i fluxos de bioelements sobre els ecosistemes terrestres mediterranis, temperats i alpins.

REQUISITS NECESSARIS
- Doctorat en Ecologia o similar.
- Experiència demostrable en la realització de mesures ecofisiològiques i demogràfiques als ecosistemes terrestres mediterranis, temprats i alpins
- Experiència demostrable en el manteniment d’estacions experimentals situades en entorns naturals.
- Experiència prèvia en treballs relacionats amb l’ecofisiologia o el creixement de la vegetació.
- Experiència demostrable en el manteniment d’estacions experimentals del Garraf i Prades.
- Participació prèvia en projectes europeus i nacionals.
- Capacitat de disseminació de resultats científics.
- Disponibilitat per desplaçar-se a les estacions experimentals quan faci falta, i per assistir a congressos i reunions de projecte.

CONDICIONS VALORABLES
- Publicacions realitzades en el camp de l’ecofisiologia de la vegetació.
- Persona flexible, responsable, resolutiva, organitzada i amb capacitat de treballar en equip.
- Capacitat per organitzar i gestionar mostrejos en els que hi hagi vàries persones involucrades.
- Experiència prèvia en co-direcció de treballs de fi de carrera, màsters i tesis doctorals.
- Experiència prèvia en divulgació científica.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec del equip investigador del projecte del CREAF, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 10 d’Agost de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: