TÈCNIC/A DE RECERCA PEL PROJECTE PYMEDEASCAT

Offer period: 
17 Jul 2020 to 27 Jul 2020
Offer ID: 20-025-90019Resolved

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de recerca en l’àrea d’ecologia econòmica i microeconomia per a la implementació del model pymedeas a Catalunya (projecte PYMEDEASCAT, amb ref. 90019, finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).
S’ofereix un contracte durant 12 mesos (amb possibilitat/expectativa de 6 més) a jornada completa, i l’inici del contracte serà tan aviat com sigui possible (incorporació immediata). El salari ofert és de 16.126,25 € bruts anuals.

TASQUES A REALITZAR
- Recopilació de dades necessàries, utilitzant bases de dades públiques.
- Estimació de les diferents variables i paràmetres necessaris pel model segons l’escenari triat: matrius de Leontief (per Catalunya, amb Europa i amb la resta del món), importacions i exportacions dels diferents sectors econòmics, percentatges d’implementació renovable, estimacions en el sector del transport, etc.
- Adaptació i implementació dels paràmetres i les dades necessàries en el model.
- Simulacions de referència, avaluació dels escenaris d’emissions respecte als diferents escenaris triats i a les possibles polítiques aplicades.
- Elaboració d’informes i publicacions, així com el material de difusió.

REQUISITS NECESSARIS
- Titulació universitària (grau, llicenciatura o enginyeria): Enginyeria Industrial o equivalent.
- Màster en Economia o equivalent.
- Nivell mitjà/avançat de MATLAB i R.
- Coneixements avançats d’anglès.
- Coneixements demostrables de les taules d’input-output, teoria de jocs.

CONDICIONS VALORABLES
- Coneixement de socioeconomia, ecologia econòmica i microeconomia.
- Coneixements de Python.
- Persona flexible, responsable, resolutiva, organitzada i amb capacitat de treballar en equip.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’equip del projecte de recerca del CREAF, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 27 de juliol de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

 

Send your application to: