TÈCNIC/A EN PATRIMONI NATURAL I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT (TIC) PELS PROJECTES FACTORS DE CANVI I L’OBSERVATORI

Offer period: 
29 Jun 2020 to 9 Jul 2020
Offer ID: 20-023-38614Resolved

El CREAF precisa incorporar un tècnic expert o una tècnica experta en biodiversitat, patrimoni natural, conservació de la natura i en tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC) per incorporar-se al projecte de Factors de Canvi en el marc de desenvolupament de l’Observatori del Patrimoni Natural, finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES). El treball a desenvolupar es centrarà en la coordinació de feines relacionades amb el fluxos de dades sobre biodiversitat i principals factors de canvi de l’afecten a partir dels projectes actualment existents a Catalunya. La persona contractada treballarà en coordinació amb tècnics de la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural, el CTFC i el CREAF i amb representants d’altres centres de recerca i ONGs Catalanes.
S’ofereix un contracte de tècnic que s'iniciarà tan aviat com sigui possible i es prolongarà durant uns 10 mesos.

TASQUES A REALITZAR
- Assistència al desenvolupament i manteniment de les informacions i bases de dades generades en els diversos projectes de coneixement del patrimoni natural que existeixen a Catalunya.
- Participar de manera específica en la recopilació d’informació sobre els diferents factors de canvi que determinen la dinàmica de la biodiversitat a Catalunya.
- Elaborar informes relacionats amb l’àmbit del projecte.

REQUISITS NECESSARIS
- Formació universitària, preferiblement en l’àmbit del medi ambient: Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria Forestal, Geografia física, però obert a d’altres àmbits (Matemàtiques, Física o altres Enginyeries) amb experiència en temes ambientals.
- Formació especifica en Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció experiència en gestió de grans bases de dades.
- Coneixements contrastats en biodiversitat i patrimoni natural (experiència en gestió d’espècies amenaçades, planificació d’espais protegits, etc).
- Capacitats i experiència prèvia de treball en equip.
- Experiència prèvia en la realització d’informes sobre l’estat de la Biodiversitat.
- Responsabilitat i iniciativa.

CONDICIONS VALORABLES
- Coneixements en llenguatges de programació (SQL, Java, visual basic, R, Python, etc).
- Anglès escrit i parlat.
- Experiència en la creació de pàgines web i servidors on-line.
- Experiència contrastada en la redacció d’articles i memòries tècniques.
PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’equip dl projecte de recerca, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 9 de juliol de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: