TÈCNIC/A DE CAMP PEL PROJECTE PEDRERES

Offer period: 
26 Jun 2020 to 6 Jul 2020
Offer ID: 20-022-90003Resolved

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de camp pel projecte PEDRERES, amb ref. 90003, sobre activitats extractives abandonades de Catalunya; projecte finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. S’ofereix un contracte de jornada completa, amb previsió d’incorporació a mitjans de juliol i que serà d’aproximadament uns tres mesos amb possibilitat de prorrogar-ho.

TASQUES A REALITZAR
- Selecció i ubicació de pedreres en SIG.
- Treball de camp, aplicació protocol seguiment extractives (inventaris de vegetació, avaluació risc geotècnic, fauna, sòl, ...).
- Creació i manteniment BD; introducció de dades.

REQUISITS NECESSARIS
- Llicenciatura, grau o equivalent amb formació en Edafologia i/o Ecologia (Geologia, Biologia Ambiental o Ciències Ambientals).
- Coneixements de cartografia i SIG.
- Experiència acreditada en estudis de seguiment de la vegetació.
- Carnet de conduir tipus B i disponibilitat de vehicle propi.
- Bona condició física per fer front a la recollida de mostres a camp.

CONDICIONS VALORABLES
- Experiència en treballs d'investigació.
- Experiència de treball en restauració d’activitats extractives.
- Coneixement de la geografia catalana.
- Coneixements del medi natural.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’equip del projecte de recerca, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Personal del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 6 de juliol de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: