CANDIDATURES PER A PRESENTAR A LA CONVOCATÒRIA 2019 DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO (PTA)

Offer period: 
16 Jan 2020 to 21 Jan 2020
Resolved

El CREAF busca candidats i candidates per presentar-se a la convocatòria d'ajuts a universitats i centres de recerca per a la contractació, durant 3 anys, de personal técnico de apoyo del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.


En aquest context es busquen candidats i candidates interessats en aspectes de programació informàtica, gestió de bases de dades, Sistemes d'Informació Geogràfica, Teledetecció, i àmbits afins.


Més informació sobre la convocatòria a:
- Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Resolució del 04/12/2019 (capítol IV)
- Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Ajudes per a contractes de personal técnico de Apoyo (PTA) 2019.
- Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Ajudes per a contractes de personal técnico de Apoyo (PTA) 2019. Sol·licitud. Convocatòria 2019 (Documents FAQ, accés seu electrònica, etc.)


INFORMACIÓ IMPORTANT
- Salari brut anual: 15.000 € mínim segons convocatòria.
- Termini de presentació de sol·licituds al Ministeri per part del CREAF: del 14/01/2020 al 04/02/2020 a les 14:00 h.
- Termini per omplir i signar per part dels candidats a través del formulari electrònic: del 14/01/2020 al 28/01/2020 a les 14:00h.

PROCÉS I CRITERI DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del centre, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/es hauran d'enviar un currículum, al correu xavier.pons@uab.cat, fins el 21 de gener de 2020, indicant en l'assumpte del correu: "Interès en PTA". No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball de CREAF, i amb les instruccions que figurin en la mateixa.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: