TÈCNIC/A AUXILIAR D’ANÀLISI ddRAD-SEQ PER AL PROJECTE REGIME-SHIFTS

Offer period: 
10 Jan 2020 to 20 Jan 2020
Offer ID: 20-001-42641Resolved

El CREAF precisa incorporar un tècnic o tècnica especialista en anàlisis Rad-Seq, per al projecte REGIME SHIFTS (CGL2016-78093-R), finançat pel MINECO i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El contracte serà a jornada complerta i s’iniciarà previsiblement finals de gener o principis de febrer, i finalitzarà al Octubre previsiblement.


TASQUES A REALITZAR
− Anàlisis ddRad-Seq en espècies d’insecte model a escala continental.
− Anàlisis d’ecologia tèrmica de camp i de laboratori.


REQUISITS NECESSARIS
− Titulació superior en Biologia, Ciències Ambientals o equivalent.
− Experiència en anàlisis ddRADSeq.
− Experiència en anàlisis de dades genòmiques
− Experiència de camp i de laboratori en mesures de biologia tèrmica d’insectes.


PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 20 de gener de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: