TÈCNIC/A DE RRHH (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

Offer period: 
20 Sep 2019 to 16 Oct 2019
Offer ID: 19-034-00951Resolved

El CREAF precisa incorporar un jove o una jove amb titulació universitària, per a formar part del Departament/Àrea d’Administració i Gestió de Personal del centre, amb els requisits de la convocatòria de Promoció d'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil 2018. El contracte es realitzarà en virtut de l'ajuda amb referència PEJ2018-005562-A, cofinançada amb els recursos del Fons Social Europeu ("El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur") i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ) assignats a l'Agència Estatal d'Investigació.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

 1. En el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 2. Incorporació prevista: 1 de novembre de 2019.
 3. Contracte temporal (2 anys).
 4. Jornada laboral: completa, 37,50 hores setmanals.
 5. Remuneració: 16422 € bruts anuals, segons convocatòria.

TASQUES A REALITZAR

 1. Suport a la potenciació de la política de recursos humans del centre, col·laborant en el següents objectius:

            Desenvolupament d’un programa de captació i retenció de talent.
            Creació i implementació d’un pla de formació per a doctores i doctors.
            Desenvolupament d’un procediment intern per facilitar l'establiment i integració del nou personal investigador.

 1. Col·laboració en el conjunt de feines de l’Àrea de Personal del centre.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Ser menor de 30 anys i estar inscrit/a en el Sistema de Garantia Juvenil espanyol en el moment de la contractació.
 2. Titulació universitària en Relacions Laborals o similar.
 3. Nivell mitjà d’Excel i Word.
 4. Titulació mínima d’anglès: First Certificate o nivell mitjà demostrable.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència en les tasques que s’han de realitzar.
 2. Experiència en centres públics de recerca (preferentment del sistema CERCA), centres tecnològics o universitats.
 3. Coneixements de programes de gestió de personal (a3, principalment).
 4. Persona flexible, disciplinada, responsable, resolutiva, organitzada i amb capacitat de treballar en equip.
 5. Es valorarà especialment tenir un certificat de discapacitat reconeguda.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Àrea de Personal del centre i de Gerència. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 16 d’octubre de 2019, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: