TÈCNIC/A DE LABORATORI I CAMP (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

Offer period: 
24 May 2019 to 31 May 2019
Offer ID: 19-014-03672Resolved

El CREAF precisa incorporar un jove tècnic o una jove tècnica per a anàlisis d’intercanvi de gasos plantes-sol-aire al laboratori i al camp, amb els requisits de la convocatòria de Promoció d'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil 2018. El contracte es realitzarà en virtut de l'ajuda amb referència PEJ2018-004322-A, cofinançada amb els recursos del Fons Social Europeu ("El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur") i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ) assignats a l'Agència Estatal d'Investigació.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

 1. En el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 2. Incorporació a partir de la resolució definitiva de la convocatòria indicada.
 3. Contracte temporal (2 anys).
 4. Jornada laboral: completa, 37,5 hores setmanals.
 5. Remuneració: 16422 € bruts anuals, segons convocatòria.

TASQUES A REALITZAR

 1. Ús dels equips de mesura de gasos, tant els analitzadors portàtils per al treball de camp com els equips no portàtils per a mesures al laboratori.
 2. Participació activa a les campanyes de mostreig donant suport en la manipulació dels equips indicats al punt anterior.
 3. Ús dels equips per a la preparació de mostres al laboratori, i els sistemes modulars de mostreig.
 4. Mesures d’intercanvi de CO2 i H2O (Licor6400, ADCpro, Ciras3) de CO2 i CH4 amb determinació isotòpica de 13C (Picarro G2132-i Analyzer amb perifèric Picarro A0312).
 5. Ús d’equips específics de mostreig de COVs (bomba peristàltica -Qmax, i fluxòmetres -Defender)
 6. Participarà en la preparació de les mostres de COVs per al posterior anàlisis al laboratori.
 7. Ús de l’equip d’espectrometria de masses per reacció de transferència protònica (PTR-MS).
 8. Emmagatzematge i tractament de les dades obtingudes tot emprant R.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Ser menor de 30 anys i estar inscrit/a en el Sistema de Garantia Juvenil espanyol en el moment de la contractació.
 2. Titulació universitària en Biologia o similar.
 3. Màster en el camp de les biociències.
 4. Programació en R.
 5. Coneixements de laboratori en:
 • + Anàlisi de gasos.
 • + Anàlisi elemental.
 • + Tècniques colorimètriques.
 1. Anàlisi estadística.
 2. Carnet de conduir (B).
 3. Competència en treball multidisciplinari.
 4. Capacitat per treballar en equip.
 5. Català, castellà i anglès parlats i escrits correctament.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència com a tècnic/a de laboratori.
 2. Es valorarà especialment tenir un certificat de discapacitat reconeguda.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ

 1. El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i l’Àrea de Personal del CREAF. Aquest procés consistirà en:
 2. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 31 de maig de 2019 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 3. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 4. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 5. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: