TÉCNICO/A AYUDANTE EN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DENDROLÓGICO

Offer period: 
3 Dec 2018 to 14 Dec 2018
Offer ID: 18-039-11645Resolved

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a ajudant per al projecte SPONFOREST, ref. PCIN-2016-174, finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO), en el marc de la Convocatòria 2016 de “Accions de programació conjunta internacional”. La contractació, a temps parcial (80% de la jornada completa), es preveu que comenci a principis del mes de gener de 2019, i finalitzarà quan acabin les tasques vinculades al projecte.

TASQUES A REALITZAR

 1. Realització supervisada del mostreig de camp típic d’inventaris forestals.
 2. Realització supervisada d’anàlisi de laboratori (químics, dendrocronològics i d’anatomia i densitat de la fusta).
 3. Participació supervisada en la redacció d’informes i tasques de comunicació del projecte relacionades amb l’àmbit de treball del tècnic o de la tècnica.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Titulació superior en Biologia, Ciències Ambientals o Enginyeria de Forests.
 2. Experiència demostrable, de 2 o més anys, en tècniques i aparells utilitzats en inventaris forestals (ús de barrines de Pressler, GPS, submètrics, VERTEX).
 3. Experiència demostrable, de 2 o més anys, en tècniques de laboratori químic i en l'àmbit de la dendrocronologia i anàlisi anatòmica i densitat de la fusta.
 4. Usuari/a de sistemes d'informació geogràfica i gestors de bases de dades.
 5. Coneixements de processament i anàlisis bàsiques d'estadística de dades.
 6. Català i castellà parlats i escrits correctament.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Màster o estudis equivalents en ecologia terrestre, biodiversitat o ecologia del foc.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Direcció i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 14 de desembre de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: