TÈCNIC/A DE SUPORT EN UN PROJECTE DE DEMOSTRACIÓ DE L’ÚS DE L’ABELLA ÒSMIA COM A POL·LINITZADORA EN CAMPS DE FRUITERS

Offer period: 
5 Nov 2018 to 12 Nov 2018
Offer ID: 18-035-19669Resolved

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de laboratori i camp, per quantificar les poblacions d’Òsmies obtingudes en camps de fruiters, així com col·laborar en l’anàlisi dels resultats de reproducció, i en la caracterització del paisatge local dels camps on es van alliberar les poblacions d’Òsmia, dins del programa “Ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020)”, finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Generalitat de Catalunya). El contracte serà a temps parcial (30 hores setmanals), i s’iniciarà a mitjans de novembre del 2018, amb una durada prevista de quatre mesos.

TASQUES A REALITZAR

 1. Quantificació de les poblacions d’Òsmia recuperades als camps de cultiu.
 2. Anàlisi dels resultats de reproducció.
 3. Caracterització del paisatge.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Llicenciatura, grau o equivalent en Biologia, Biologia Ambiental, Ciències Ambientals o Enginyeria Agrícola.
 2. Coneixements sobre la biologia i gestió de poblacions d’abelles del gènere Òsmia.
 3. Experiència en tractament de dades.
 4. Domini d’anglès escrit i parlat.
 5. Permís de conduir B.
 6. Disponibilitat per pernoctar fora (en la zona de Lleida).

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència en treball de laboratori.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Direcció i per l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 12 de novembre de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Send your application to: