GERENT ADMINISTRATIU/VA

Offer period: 
1 Oct 2018 to 14 Dec 2018
Offer ID: 9924Resolved

El CREAF precisa incorporar un/a Gerent Administratiu/va que, reportant directament al Director del centre, s’encarregarà de gestionar els recursos econòmics i humans de l’entitat, d’acord amb les normatives preestablertes per la Direcció i amb la missió de donar el suport necessari a les activitats de recerca del personal investigador.

TASQUES A REALITZAR

 1. Adequar les necessitats del centre a les possibilitats econòmiques d’aquest, actuant com a facilitador dels elements necessaris per portar a terme la funcionalitat del centre.
 2. Portar un control financer de les activitats i garantir que es dona la informació necessària pel control de cada projecte.
 3. Assegurar el correcte compliment de les obligacions comptables i tributàries del centre. Això implica la relació amb les entitats bancàries, així com el seguiment de l’ingrés dels recursos compromesos per la Generalitat de Catalunya a l’inici de cada exercici.
 4. Dirigir el personal de suport actuant com a responsable dels recursos humans.
 5. Aplicar les correctes polítiques de compres i inversions a fi de proveir dels mitjans necessaris a les línies d’investigació.
 6. Garantir a la Direcció la correcta presentació de totes les temàtiques vinculades a aspectes administratius.
 7. Confecció i seguiment de les auditories internes i de la gestió pressupostària.
 8. Definir, conjuntament amb l’equip científic, les necessitats d’espais, serveis, etc.
 9. Participar en l’Equip de Direcció del centre, i, per tant, en totes les accions previstes pel mateix.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Formació com a titulat/da superior, amb experiència en gestió al front d’entitats de caràcter similar i que estigui acostumat/da a treballar en un entorn científic i de recerca.
 2. Professional pragmàtic/a, resolutiu/va i amb capacitat de decisió.
 3. Imprescindible domini del Català, Castellà i Anglès.
 4. Formació i/o coneixements específics en matèries com la Llei de Contractes del Sector Públic, règim administratiu, Llei de la Ciència, coneixements de propietat industrial i intel·lectual.
 5. Experiència en entorns on s’hagi de tenir relació amb l’Administració Pública.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Els/les candidats/es hauran d’enviar un currículum al correu talent@konsac.com, indicant la referència 9924 i adjuntant fotocòpia de les titulacions acreditades. El termini per acceptar les sol·licituds finalitzarà el proper 14 de desembre de 2018 a les 14:00 hores. Totes les sol·licituds rebran:

 1. Justificant electrònic de recepció.
 2. Resposta i motius de la seva exclusió (si fossin exclosos pel currículum).
 3. Entrevista amb l’equip de consultoria externa contractat per a aquest procés.
 4. Informació sobre l’evolució de la seva candidatura.
Send your application to: