En línia a través Zoom
Inscripció necessària per ser a la sala virtual i fer preguntes
Retransmissió en directe pel canal de YouTube del CREAF
#JornadaBiodiversitatLET
Spain
Event link: 
Formulari d'inscripció

Jornada 'Biodiversitat metropolitana: biodiversitat funcional?'

Tuesday, February 9, 2021De 9 h a 13.45 h

Com a conseqüència de la seva situació entre les ciutats i la resta del territori, les àrees metropolitanes sovint tenen una biodiversitat particular, formada per una barreja d’organismes i d’hàbitats d’interès de conservació molt divers. Això ha fet que hagin estat territoris tradicionalment poc estudiats en termes biològics.  

No obstant això, la creixent consideració de la biodiversitat com a proveïdora de funcions i de serveis ecosistèmics ha col·locat aquests organismes i hàbitats en el centre de les polítiques de planificació i de disseny de la infraestructura verda, què han d’assegurar aquestes funcions i serveis als nombrosos ciutadans metropolitans.

Aquesta tendència topa, però, amb la manca d’informació disponible sobre el valor, l’estat de conservació i, especialment, el funcionament d’aquesta biodiversitat, i sobre la provisió de serveis i des-serveis associada. 

Aquesta jornada pretén avançar en el coneixement d’aquest tema a través de ponències centrades en diversos aspectes del funcionament i la gestió dels organismes i els sistemes naturals metropolitans, i d’una taula rodona compartida amb diversos experts i expertes provinents dels àmbits de la recerca i l'administració.

 

La jornada serà en línia a través de Zoom. Cal inscriure’s al formulari per ser a la sala virtual i poder fer preguntes (places limitades). Tanmateix, la jornada es retransmetrà en directe a través del canal de YouTube del CREAF.

Documents: 
application/pdf programa_jornada_biodiversitat_let_v1.pdf

Organized by:: 
LET