Institut d'Estudis Catalans
carrer del Carme, 47
Barcelona
Spain
Contact e-mail: 
pilar.andres@uab.cat
How to get there: 

43es Jornades Científiques GFHN

Monday, November 19, 2018 to Wednesday, November 21, 2018

Degradació i restauració de sòls naturals, agrícoles i urbans en climes àrids i semi-àrids: mesura, caracterització i modelització dels processos hídrics

Organitzades cada any pel Grup Francòfon d'Humidimetria i traNsport en medis porosos (GFHN), aquestes jornades són un lloc de trobada privilegiat per a persones agrònomes, geotècniques, edafòlogues, físiques, mecàniques de sòls, hidròlogues, geògrafes i professionals interessats en el coneixement del transport d'aigua en sòls i altres materials porosos.

Aquest any, les Jornades són coorganitzades pel CREAF i el GFHN, amb el suport de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

En funció del nombre de propostes rebudes, es preveu sotmetre a concurs les comunicacions orals o pòsters presentats. La persona guanyadora serà recompensada amb un premi ofert pel GFHN.

L'idioma oficial de les jornades és el francès. Només a manera excepcional s'admetrà un nombre reduït de comunicacions en espanyol.

INSCRIPCIÓ (respondre abans del 20 de juliol de 2018)

 

Documents: 
application/pdf jornada_creaf_gfhn_esp_def3.pdf

Organized by:: 
CREAF
GFHN
Universitat de Barcelona