Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Plantes autòctones per a revegetació.

Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Plantes autòctones per a revegetació.

Andrés P, Retana J (1997) Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Plantes autòctones per a revegetació. Col.laboració amb molts altres autors. Col.legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 24 pp. i 15 Annexos.

Tipo: 
Otras publicaciones
Año: 
1 997