La influència anglosaxona en l'evolució dels estudis de vegetació als Països Catalans (1935-1987).

La influència anglosaxona en l'evolució dels estudis de vegetació als Països Catalans (1935-1987).

Pons X (1997) La influència anglosaxona en l'evolució dels estudis de vegetació als Països Catalans (1935-1987). Documents d'Anàlisi Geogràfica 30:161-176

Tipo: 
Publicación no-SCI
Año: 
1 997