Indicadors ecològics en el marc del Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya.

Indicadors ecològics en el marc del Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya.

Ibàñez JJ, Vayreda J, Mata T, Gracia C (2007) Indicadors ecològics en el marc del Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya. 2n Congrés Forestal Català. Tarragona. CD-ROM edition.

Tipo: 
Otras publicaciones
Año: 
2 007