Estudi dendrocronològic dels efectes de la contaminació sobre les pinedes dels ports de Morella i Villarroya.

Estudi dendrocronològic dels efectes de la contaminació sobre les pinedes dels ports de Morella i Villarroya.

Serra N (1988) Estudi dendrocronològic dels efectes de la contaminació sobre les pinedes dels ports de Morella i Villarroya. Orsis 3:121-131.

Tipo: 
Publicación no-SCI
Año: 
1 988