Atlas corològic de la flora dels Països Catalans. Primera Compilació General. 2 Vols.

Bolòs O, Font X, Pons X (1998) Atlas corològic de la flora dels Països Catalans. Primera Compilació General. 2 Vols. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1102 pp.

Història natural del lepidòpter Graellsia isabelae (Graells 1849).

Ylla J (1997) Història natural del lepidòpter Graellsia isabelae (Graells 1849). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 232 pp.

Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex).

Castell C (1997) Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina (Quercus ilex). Premi Francesc Vives 1993. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 261 pp.

Ecologia del foc.

Terradas J (ed) (1996) Ecologia del foc. Edicions Proa, Barcelona, 270 pp.

Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora.

Alcañiz JM, Comellas L, Pujolà M (1996) Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora. Recuperació de terrenys marginals. Junta de Sanejament, Barcelona, 69 pp.

Aportacions a la teledetecció i als sistemes d'informació geogràfica en estudis de vegetació.

Pons X (1994) Aportacions a la teledetecció i als sistemes d'informació geogràfica en estudis de vegetació. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 427 pp.

Projecte CASI (P4). Inventari Forestal (Solsonès).

Baulies X, Pons X (1994) Projecte CASI (P4). Inventari Forestal (Solsonès). Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 125 pp.

Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 4.

Bolòs O, Font X, Pons X (1994) Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 4. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 320 pp.

Ecologia del foc i regeneració en garrigues i pinedes mediterrànies.

Papió C (1994) Ecologia del foc i regeneració en garrigues i pinedes mediterrànies. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 292 pp.

Atles corològic de la flora dels Països Catalans. Vol. 3.

Bolòs O, Font X, Pons X, Romo AM, Vigo J (1993) Atles corològic de la flora dels Països Catalans. Vol. 3. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 323 pp.

Páginas