Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.

Peñuelas J, Filella I, Estiarte M, Ogaya R, Llusià J, Sardans J, Jump A, Curiel J, Carnicer J, Rutishauser T, Rico L, Keenan T, Garbulsky M, Coll M, Díaz de Quijano M, Seco R, Rivas-Ubach A, Silva J, Boada M, Stefanescu C, Lloret F, Terradas J (2010) Impactes, vulnerabilitat i retroalimentacions climàtiques als ecosistemes terrestres catalans. A: Llebot E. (ed). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d'Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. pp. 373-407.

Photosynthesis and productivity in a changing world: the assessment of terrestrial CO2 sinks. The 15th International Congress of Photosynthesis, International Society of Photosynthesis Research (ISPR), August 22-27 2010.

Josep Peñuelas, Romà Ogaya, Pep Canadell, Ulo Niinemets, Estiarte M, Coll M, Carnicer J, Greenberg J, Guenther A, Garbulsky M, Filella I (2010) Photosynthesis and productivity in a changing world: the assessment of terrestrial CO2 sinks. The 15th International Congress of Photosynthesis, International Society of Photosynthesis Research (ISPR), August 22-27 2010. Beijing China pp. 326-327 -proceedings.