Models for supporting forest management in a changing environment.

Fontes L, Bontemps JD, Bugmann H, Van Oijen M, Gracia C, KramerK, Lindner M, Rötzer T, Skovsgaard JP (2010) Models for supporting forest management in a changing environment. Forest Systems 19: 8-29.

Intégration des effets du changement climatique sur les forêts méditerranéennes : observation, expérimentation, modélisation et gestion p. 351. Introducing the climate change effects on Mediterranean forest ecosystems: observation, experimentation, simul

Peñuelas J, Gracia C, Filella I, Jump A, Carnicer J, Coll M, Lloret F, Curiel J, Estiarte M, Rutishauser T, Ogaya R, LLusiá J, Sardans J (2010) Intégration des effets du changement climatique sur les forêts méditerranéennes : observation, expérimentation, modélisation et gestion p. 351. Introducing the climate change effects on Mediterranean forest ecosystems: observation, experimentation, simul ation and management . Forêt Méditerranéenne XXXI, nº 4 pp. 357. ISSN 0245-484X.

A synthesis of ENSO effects on drylands in Australia, North America and South America.

Holmgren M, Stapp P, Dickman CR, Gracia C, Graham S, Gutiérrez J, Hice C, Jaksic F, Kelt DA, Letnic M, Lima M, López B, Meserve P, Milstead W, Polis GA, Previtali MA, Richter M, Sabaté S, Squeo FS (2005) A synthesis of ENSO effects on drylands in Australia, North America and South America. Advances in Geosciences 6: 1-4.

El cambio climático y la reducción de la reserva de agua en el bosque mediterráneo.

Gracia C, Sabaté S, Sánchez A (2002) El cambio climático y la reducción de la reserva de agua en el bosque mediterráneo. Ecosistemas 2002/2 (URL: http//www.aeet.org/ecosistemas/022/investigacion4.htm)

Anàlisi de la resposta de Quercus ilex a tractaments d'aclarida selectiva: efectes en la producció i en la recuperació de la capçada foliar.

Martínez JM, Albeza E, Sabaté S, Bellot J, Escarré A, Gracia C (1996) Anàlisi de la resposta de Quercus ilex a tractaments d'aclarida selectiva: efectes en la producció i en la recuperació de la capçada foliar. Treballs del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 1:97-104.

Estatus nutricional en masas forestales de P. sylvestris (L.) en la comarca del Solsonés (N. de Catalunya). Variación con la latitud.

Serrano M, Calvet S, Gracia C (1994) Estatus nutricional en masas forestales de P. sylvestris (L.) en la comarca del Solsonés (N. de Catalunya). Variación con la latitud. Studia Oecologica 10-11:385-394.

Análisis de la estructura y la biomasa del hayedo de la sierra del Moncayo.

Carceller F, Ibàñez JJ, Vayreda J, Gracia C (1993) Análisis de la estructura y la biomasa del hayedo de la sierra del Moncayo. Investigación Agraria y Recursos Forestales vol. fuera de serie CO67-CO80.

Crecimiento de los rebrotes de Pistacia lentiscus y Quercus coccifera después de un incendio.

Abril M, Gracia C (1989) Crecimiento de los rebrotes de Pistacia lentiscus y Quercus coccifera después de un incendio. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:101-106.

Estimación del área foliar a partir de la superficie de albura en Pinus sylvestris.

Barrantes O, Gracia C (1989) Estimación del área foliar a partir de la superficie de albura en Pinus sylvestris. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:53-56.

Efectos de las interacciones entre vecinos sobre la estructura y producción de las masas forestales.

Ibàñez JJ, Gracia C (1989) Efectos de las interacciones entre vecinos sobre la estructura y producción de las masas forestales. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:29-34.