TÈCNIC/A DE LABORATORI (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

Validez de la oferta: 
De 24 Mayo 2019 hasta 31 Mayo 2019
Número de oferta: 19-016-03672Resuelto

El CREAF precisa incorporar un jove tècnic o una jove tècnica de laboratori per a anàlisis químiques ambientals, amb els requisits de la convocatòria de Promoció d'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil 2018. El contracte es realitzarà en virtut de l'ajuda amb referència PEJ2018-004327-A, cofinançada amb els recursos del Fons Social Europeu ("El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur") i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ) assignats a l'Agència Estatal d'Investigació.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

 1. En el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 2. Incorporació a partir de la resolució definitiva de la convocatòria indicada.
 3. Contracte temporal (2 anys).
 4. Jornada laboral: completa, 37,5 hores setmanals.
 5. Remuneració: 16422 € bruts anuals, segons convocatòria.

TASQUES A REALITZAR

 1. Desenvolupar protocols per a les campanyes de recollida de mostres al camp, dirigides a efectuar les pràctiques adequades en funció del tipus d’anàlisis a què s’hagin de sotmetre les mostres.
 2. Establir i desenvolupar els treballs de laboratori de processament de mostres necessaris per cada tipus d’anàlisis a què s’hagi de sotmetre cada mostra (trituracions, extraccions, tractaments tèrmics, ultrasons, liofilització, etc.).
 3. Establir i gestionar els processos de control de les mostres al llarg del procés analític.
 4. Seguiment, desenvolupament i participació als diferents processos analítics efectuats als corresponents serveis d’anàlisis (ICP-OES, anàlisi elemental, etc.) o als propis laboratoris del CREAF.
 5. Recopilació, ordenació i suport en l’anàlisi estadístic de les dades analítiques.
 6. Participació en l’anàlisi i discussió dels resultats que puguin despendre’s de les dades analítiques dins del grup d’investigació corresponent.
 7. Col·laboració en la transferència dels resultats a d’altres grups d’investigació involucrats conjuntament amb la Unitat d’Ecologia Global CREAF-CSIC-UAB en projectes d’investigació conjunts.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Ser menor de 30 anys i estar inscrit/a en el Sistema de Garantia Juvenil espanyol en el moment de la contractació.
 2. Titulació universitària en Química.
 3. Coneixements de laboratori en:
 •           + Anàlisi orgànica elemental i tècniques atòmiques.
 •           + Mètodes de quantificació d'àcids nucleics.
 •           + Tècniques colorimètriques.
 1. Competència en treball multidisciplinari.
 2. Capacitat per treballar en equip.
 3. Català, castellà i anglès parlats i escrits correctament.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència com a tècnic/a de laboratori.
 2. Es valorarà especialment tenir un certificat de discapacitat reconeguda.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i l’Àrea de Personal del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 31 de maig de 2019 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envía tu solicitud a: