Benvingut/da a la borsa de treball del CREAF.

Navega per les nostres ofertes i aplica per aquelles que consideris que són afins amb el teu perfil.

El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compte amb més de 160 científics, tècnics i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.
 

CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació d’investigadors.
 

CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació.

 

Número d'oferta: 18-019-80999
Validesa de l'oferta: 
22 jun 2018 a 29 jun 2018
Resolt

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL ESPECIALISTA EN MÉTODOS COMPARATIVOS FILOGENÉTICOS

El CREAF precisa incorporar en breve un/a investigador/a postdoctoral, para desarrollar tareas relativas a estrategias vitales y respuesta a los cambios ambientales de las aves. Participará primero en un proyecto en colaboración con la McGill University (Canadá) durante 6 meses, e inmediatamente después se incorporará al proyecto SURVIVE_CHANGES (“VARIACION DE HISTORIAS VITALES Y PERDIDA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN HABITATS ALTERADOS POR ACTIVIDADES HUMANAS”, con referencia CGL2017-90033-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), hasta la finalización de sus tareas en éste (se prevén otros 6 meses). La dedicación en ambos casos será a jornada completa.

Número d'oferta: 18-020-80688
Validesa de l'oferta: 
22 jun 2018 a 29 jun 2018
Resolt

TÉCNICO/A DE CAMPO Y LABORATORIO EXPERTO/A EN AVES

El CREAF precisa incorporar en breve un/a técnico/a de campo y laboratorio experto/a en pájaros, para el proyecto SURVIVE_CHANGES (“VARIACION DE HISTORIAS VITALES Y PERDIDA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN HABITATS ALTERADOS POR ACTIVIDADES HUMANAS”, con referencia CGL2017-90033-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El contrato tendrá una duración prevista de cuatro meses, entre verano y otoño de 2018.

Número d'oferta: 18-017-04679
Validesa de l'oferta: 
20 jun 2018 a 29 jun 2018
Resolt

TÈCNIC/A EN PROCESSOS PARTICIPATIUS I DINAMITZACIÓ D’UNA TAULA DE TREBALL CIENTÍFIC

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a especialitzat en processos participatius i dinamització d’una taula de treball d’actors científics, en el marc d’un encàrrec de la Diputació de Barcelona per a l’avaluació de la vulnerabilitat d’espais naturals al canvi climàtic, en concret el Parc Natural-Reserva de la Biosfera del Montseny. La persona contractada participarà de manera activa en el disseny d’un procés participatiu, orientat a que diferents actors científics rellevants de les zones d’estudi puguin analitzar, discutir i consensuar els principals reptes de coneixement necessaris per iniciar processos d’adaptació als impactes del canvi climàtic, especialment en l’àmbit de l’aigua. Treballarà en contacte amb els diferents actors científics rellevants de les zones d’estudi i amb les diferents administracions implicades. La contractació es preveu que comenci a principis del mes de juliol de 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 4 mesos de contracte).

Número d'oferta: 18-018-27999
Validesa de l'oferta: 
20 jun 2018 a 29 jun 2018
Resolt

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER AL PROJECTE DE CIÈNCIA CIUTADANA LIQUENCITY

El CREAF precisa incorporar de manera immediata un/a tècnic/a de comunicació per desenvolupar el projecte de ciència ciutadana LIQUENCITY. El contracte es preveu que comenci al juliol de 2018, amb una duració prevista de mig any a jornada completa.

Número d'oferta: 18-016-04679
Validesa de l'oferta: 
19 jun 2018 a 29 jun 2018
Resolt

COORDINADOR/A TÈCNIC/A PER A L'ANÀLISI DE VULNERABILITATS AL CANVI CLIMÀTIC DE MASSISSOS MUNTANYOSOS A CATALUNYA

El CREAF precisa incorporar en breu una persona com a coordinadora tècnica, per a la part que correspon al CREAF en una anàlisi de la vulnerabilitat (actual i futura) al canvi climàtic de sistemes muntanyosos de litoral català, en concret el Massís de les Gavarres, encarregat per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC). Com a coordinadora, la persona contractada participarà en totes les tasques del CREAF en el projecte, incloent l'anàlisi de dades històriques disponibles, l'acompanyament, supervisió i suport en totes les fases de la modelització climàtica i ecohidrològica de les zones d'estudi, la participació en les reunions de projecte, workshops i reunions amb actors, la redacció d'informes i el contacte amb les administracions implicades. El contracte començarà el juliol del 2018, i finalitzarà quan s'acabin les tasques vinculades al projecte (aproximadament 6 mesos). El lloc de treball principal serà a la seu del CREAF, amb una part important de treball de camp.

Número d'oferta: 18-015-04687
Validesa de l'oferta: 
15 jun 2018 a 25 jun 2018
Resolt

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PARA EL PROYECTO INMODES

CREAF necesita incorporar en breve plazo un investigador o una investigadora postdoctoral, para incorporarse al proyecto INMODES (Integrated modelling and planning for forest biodiversity and ecosystem services under global change scenarios), ref. CGL2017-89999-C2-1-R, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se espera iniciar el contrato a principios del mes de julio del 2018, y finalizará cuando terminen las tareas de la persona, requeridas por el proyecto.

Número d'oferta: 18-014-36685
Validesa de l'oferta: 
24 maig 2018 a 1 jun 2018
Resolt

TÉCNICO/A EN TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL PROYECTO SANABRIA

El CREAF precisa incorporar urgentemente un técnico o una técnica dentro del proyecto SANABRIA (“Desarrollo del modelo de funcionamiento ecológico del lago de Sanabria y su cuenca”), como apoyo tecnológico a ECOHYDROS S. L., que forma parte del proyecto “Servicio de modelización hidrodinámica, hidroquímica, sedimentológica y ecológica en el lago de Sanabria”, que ECOHYDROS S. L. realiza para el CEDEX. El contrato se iniciará previsiblemente en la primera mitad de junio del 2018, y finalizará cuando se acaben las tareas vinculadas al proyecto (se prevén unos seis meses de contrato).

Número d'oferta: 18-013-38646
Validesa de l'oferta: 
14 maig 2018 a 6 jun 2018
Resolt

DESENVOLUPADOR/A WEB PER A PROJECTES DE CIÈNCIA CIUTADANA

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a desenvolupador/a web a l’equip del projecte de ciència ciutadana d’Alerta Forestal (“Boscos sans per a una societat saludable”), finançat per la Fundació Bancària “La Caixa”. El/la desenvolupador/a participarà de manera activa en el manteniment de la plataforma d’Alerta Forestal, així com en el disseny i desenvolupament de diversos projectes de ciència ciutadana en col·laboració amb altres entitats. El contracte serà a mitja jornada (18,75 hores setmanals), i finalitzarà quan s’acabin les tasques d’aquest contracte, vinculades al projecte (es preveu a finals de l’any 2018).

Número d'oferta: 18-012-24642
Validesa de l'oferta: 
27 abr. 2018 a 11 maig 2018
Resolt

EXPERT FIELD TECHNICIAN IN FORESTRY AND FLORISTIC INVENTORIES

CREAF needs to incorporate two field technicians very urgently for the LIFE project "Red Bosques: Knowledge and training networks for the efficient management of Natura 2000 Mediterranean forest habitats in Spain" (LIFE15 REDCAPACITA2015 GIE/ES/000809), and immediately after that for the SISEBIO project (“Programa Global de Seguiment de la Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya”). The contracts are full time for three months, from May to July 2018, with a gross salary about 1700 – 2150 € per month, depending on candidates’ skills.

Número d'oferta: 18-011-03589
Validesa de l'oferta: 
19 abr. 2018 a 26 abr. 2018
Resolt

POSTDOCTORAL RESEARCHER ON SOIL N2O, CH4 AND CO2 FLUXES IN RESPONSE TO NUTRIENT AND CLIMATE CHANGES

CREAF needs to incorporate in a short time a postdoctoral researcher profile to the project SYNERGY GRANT - IMBALANCE (ERC-2013-SyG 610028-IMBALANCE-P, funded by the European Commission). The contract is expected to start in May, 2018, and will finish at the end of the tasks required for the project. Work time will be 4 days per month.

Pàgines