Esteu aquí

Benvingut/da a la borsa de treball del CREAF.

Navega per les nostres ofertes i aplica per aquelles que consideris que són afins amb el teu perfil.

El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compte amb més de 160 científics, tècnics i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.
 

CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació d’investigadors.
 

CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació.

 

Número d'oferta: 17-024-03589
Validesa de l'oferta: 
14 set. 2017 a 22 set. 2017
Evaluation period

POSTDOCTORAL RESEARCHER ON SOIL FAUNA RESPONSES TO NUTRIENT AND CLIMATE CHANGES

CREAF needs to incorporate in a short time a postdoctoral researcher profile to the project SYNERGY GRANT - IMBALANCE (ERC-2013-SyG 610028-IMBALANCE-P, funded by the European Commission). The contract is expected to start in October 1, 2017, and will finish at the end of the tasks required for the project.

Número d'oferta: 17-023-04660
Validesa de l'oferta: 
13 set. 2017 a 22 set. 2017
Evaluation period

TÈCNIC/A EN PROCESSOS PARTICIPATIUS I DINAMITZADOR DE LA TAULA DE TREBALL DEL DELTA DE LA TORDERA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a en processos participatius i dinamitzador d’una taula de treball d’actors del delta de la Tordera, en el marc d’un nou projecte finançat per la Fundación Biodiversidad (“Implicant la societat en l’adaptació al canvi climàtic al Delta de la Tordera”). El/la tècnic/a participarà de manera activa en el disseny d’un procés participatiu, orientat a que diferents actors rellevants del delta de la Tordera puguin analitzar i discutir els principals reptes del territori, per adaptar-se als impactes del canvi climàtic i, alhora, traçar estratègies per a la seva consecució. Treballarà en contacte amb els diferents actors rellevants del territori i amb els/les diferents investigadors/es del projecte. La contractació es preveu que comenci a principis del mes d’octubre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 9 mesos de contracte). El lloc de treball principal serà al CREAF, amb un important component de visites de camp al delta de la Tordera.

Número d'oferta: 17-021-43653
Validesa de l'oferta: 
29 jul. 2017 a 8 set. 2017
Evaluation period

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE DADES DE FLORA I FAUNA MEDITERRÀNIA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a de suport al projecte “Catàleg de fauna i flora protegida i amenaçada del Parc Natural de Cap de Creus”, encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El contracte es preveu que comenci a mitjans de setembre de 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques requerides al contracte vinculades al projecte.

Número d'oferta: 17-022-25647
Validesa de l'oferta: 
29 ag. 2017 a 8 set. 2017
Resolt

TÈCNIC/A AJUDANT EN GESTIÓ DE POBLACIONS D’ABELLES SOLITÀRIES I POL·LINITZACIÓ DE FRUITERS

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de camp, per a un projecte sobre pol·linització de fruiters amb abelles del gènere Osmia. La durada del contracte serà de mitjans de setembre del 2017 a final de juny del 2018.

Número d'oferta: 17-020-80999
Validesa de l'oferta: 
20 jul. 2017 a 28 jul. 2017
Resolt

INVESTIGADOR/A ESPECIALISTA EN MÈTODES FILOGENÈTICS COMPARATIUS

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a per a un projecte de col•laboració amb la McGill University (Canadà) sobre l’evolució de la mida del cervell del ocells. El contracte s'iniciarà a principis de setembre del 2017, i es prolongarà durant un any.

Número d'oferta: 17-019-00954
Validesa de l'oferta: 
17 jul. 2017 a 28 jul. 2017
Resolt

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER A UN PROJECTE DE CIÈNCIA CIUTADANA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a, amb perfil de biòleg/biòloga especialista en comunicació científica, per treballar en un projecte de ciència ciutadana. S’ofereix un contracte de pràctiques, que s'iniciarà a principis de setembre del 2017 i es prolongarà durant un any.

Número d'oferta: 17-018-38646
Validesa de l'oferta: 
20 jun 2017 a 27 jun 2017
Resolt

DESENVOLUPADOR/A DE LA PLATAFORMA DE CIÈNCIA CIUTADANA “ALERTA FORESTAL”

El CREAF precisa incorporar en breu un/a desenvolupador/a per programar (web i app per Android) la nova plataforma de ciència ciutadana d’Alerta Forestal, en el marc d’un projecte finançat per la Fundació Bancària “La Caixa” (Boscos sans per a una societat saludable). El/la desenvolupador/a participarà de manera activa en el disseny i desenvolupament d’una plataforma per recollir les observacions de la ciutadania sobre l’estat de salut dels boscos. Treballarà en contacte amb la resta de personal investigador del projecte, amb el departament de comunicació del CREAF i amb les persones coordinadores de les altres àrees del projecte. El contracte es preveu que comenci a principis del mes de juliol del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 6 mesos de contracte).

Número d'oferta: 17-017-36650
Validesa de l'oferta: 
14 jun 2017 a 26 jun 2017
Resolt

TÈCNIC A TEMPS PARCIAL, ESPECIALISTA EN BIOGEOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA DE LA DESNITRIFICACIÓ EN LLACS DE MUNTANYA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a per al projecte REPLIM ("Xarxa d'observatoris d'ecosistemes sensibles -llacs, torberes- al canvi climàtic al Pirineu"; codi oficial EFA056/15), finançat pel programa INTERREG POCTEFA (UE), al seu torn finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El contracte, a temps parcial, tindrà una durada de 3 mesos (prorrogables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s'haurà d'incorporar a primers de juliol.

Número d'oferta: 17-016-15632
Validesa de l'oferta: 
13 jun 2017 a 26 jun 2017
Resolt

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL ESPECIALISTA EN MODELITZACIÓ DE GENÈTICA I DINÀMICA DE METAPOBLACIONS

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral, per al projecte FORASSEMBLY ("Assemblatge de la comunitat de llenyoses dispersades per vertebrats en els nous boscos ibèrics: efectes del nínxol, del paisatge i del comportament dels dispersors"), del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (projecte CGL2015-70558-P, MINECO/FEDER). El contracte s'iniciarà a principis de juliol del 2017, i es prolongarà durant un any.

Número d'oferta: 17-015-18635
Validesa de l'oferta: 
27 maig 2017 a 2 jun 2017
Resolt

TÈCNIC/A DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL PROJECTE LIFE+ POLYFARMING

El CREAF precisa incorporar de manera immediata un/a tècnic/a per a la gestió i coordinació del projecte LIFE15 ENV/ES/000506 POLYFARMING (“demostració d'un nou sistema agro-silvo-pastoral per a la millora de la productivitat en zones de muntanya mediterrània"), finançat per la Comissió Europea. El contracte es preveu que comenci al juny de 2017, amb una duració prevista de 6 mesos.

Pàgines