Codi de conducta

A continuació us informem sobre l’activitat dels directius de la nostra entitat, pel que fa a reunions amb grups d’interès, obsequis rebuts i viatges.

Aquest documents donen compliment a l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.

  • Adhesió al codi de conducta (consulta el pdf)
  • Obsequis (pdf en breu)
  • Viatges (pdf en breu)
  • Agenda pública (pdf en breu)