Transparència

El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre i anàlisi del territori que genera coneixement i metodologies per a la conservació, la gestió i l'adaptació del medi natural al canvi global
 
 
El seu objectiu és actuar com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat creant opinió i intercanviant coneixement en els seus àmbits d'actuació a escales local, regional i global. 
 
Situat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona va ser fundat el 1987 com un consorci entre diverses entitats públiques de l'administració, la recerca i la formació acadèmica. La recerca que es fa al centre pot dividir-se en quatre grans àmbits:
 

Biodiversitat

Ecologia funcional i Canvi Global
Ecologia forestal i Incendis
Anàlisi ambiental del territori i SIG