Suport al gestors forestals

Des del CREAF oferim a gestors i administracions eines útils per avaluar o decidir com gestionar o planificar un espai forestal. El CREAF dissenya i desenvolupa Sistemes d'Informació Ambiental i bases de dades que s’adapten a les necessitats de consulta, explotació i gestió de la informació forestal dels clients.

Alguns del exemples dels treballs realitzats fins el moment són:

  • Informació sobre els valors i recursos dels boscos.
  • Valoració el potencial de producció de biomassa d’un bosc.
  • Estudis sobre l’estat de salut dels boscos.
  • Manuals de gestió d’hàbitats forestals.
  • Anàlisi de capacitat d'acumulació de carboni als boscos.
  • Estudis territorials de l'estructura forestal.
  • Plans de connectivitat ecològica.
  • Desenvolupament d'indicadors de fragmentació del territori.
  • Sistemes d'informació de boscos.
  • Programari de consulta de bases de dades forestals.