Territori i Canvi Global

Oferim estudis enfocats a la gestió dels canvis ambientals i climàtics a escales local i regional. Busquem els processos d'adaptació i els instruments per a una gestió sostenible basada en l'avaluació de les estratègies adaptatives.

Alguns exemples de serveis que oferim en aquest camp:

  • Estudis dels canvis en les cobertes i els usos del sòl.
  • Estudis sobre la pèrdua, fragmentació i alteració dels hàbitats.
  • Estudis sobre l'alteració i la fragmentació del paisatge.
  • Estudis del cicles de nutrients.