Serveis d'adaptació al canvi global

El canvi global és un fenomen complex que està canviant els nostres sistemes naturals. A més del conegut canvi climàtic, el canvi global inclou també el canvi d’usos del sòl i la fragmentació del paisatge, l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera i les invasions biològiques, entre altres. Els científics treballen per esbrinar quines són les conseqüències de tots aquests canvis sobre els ecosistemes.

Al CREAF oferim el nostre coneixement per gestionar els espais i recursos naturals fent front al procès de Canvi Global que pateix el planeta. Entre altres serveis, valorem la capacitat dels boscos per actuar com a embornals de carboni, proposem mesures per reduir els impactes del canvi climàtic i estudiem els cicles de nutrients i la seva disponibilitat.