El clima mediterrani es caracteritza per una distribució de les precipitacions molt irregular, i les sequeres intenses s'alternen sovint amb pluges torrencials. Per això, la disponibilitat d'aigua (tant per als ecosistemes com per a les activitats humanes) representa un dels factors més limitants per al desenvolupament de la vida.

Tots els models de canvi climàtic pronostiquen que la zona mediterrània serà una de les més afectades del planeta per l'augment de temperatura i pel descens de les precipitacions. A més, la demanda d'aigua no ha parat de créixer en els últims decenis, no només pel nostre consum, sinó també pel dels boscos i matollars, que solen ser joves i densos. Per això, un dels principals objectius de la recerca que fem al CREAF és la gestió sostenible d'aquest recurs estratègic per a la vida.

Responsables de la línia

Projectes dins de l'àmbit de recerca