L'atmosfera intercanvia amb l'ecosistema aigua, oxigen, diòxid de carboni i molts altres compostos, sobretot en forma de gasos o aerosols. Alguns d'aquests compostos, com els COVs, són emesos pels organismes i modifiquen, no només el seu entorn proper, sinó també la composició química global de l'atmosfera.

Amb el canvi global, les interaccions entre l'atmosfera i l'ecosistema s'estan modificant. Per a algunes espècies, aquets canvis poden ser positius (p. ex., perquè augmenten els pol·linitzadors o es redueixen els depredadors), i per a altres poden ser negatius (p.ex., per l'acumulació de contaminants o la reducció d'aigua disponible). El conjunt de canvis modifica el funcionament de l'ecosistema.

Responsables de la línia

Projectes dins de l'àmbit de recerca