L'activitat dels éssers vius modifica l'estructura i la composició química del seu entorn. En alguns casos, els organismes actuen com a filtradors de la toxicitat d'algunes substàncies, i el seu estudi ens permet avaluar la capacitat de l'ecosistema per absorbir els contaminants que generem amb les múltiples activitats humanes.

Una part important de la recerca en aquesta línia es centra en dos objectius: avaluar l'estat de salut de l'ecosistema és a partir de les concentracions de metabolits emesos pels organismes (de la mateixa manera que el metge pot fer diagnòstics a partir dels nostres metabolits corporals), i trobar aplicacions i utilitats al reciclatge dels residus orgànics

Responsables de la línia

Projectes dins de l'àmbit de recerca